Get the Flash Player to see this player.
2011(夏季)第七届北京国际声乐大师班——闭幕式王丽华演唱
 • 介 绍: 2011夏季)第七届北京国际声乐大师班——闭幕式王丽华演唱
外国声乐视频

 • 莫扎特歌剧《蓬特国王...

 • 杨阳——2010年格鲁吉...

 • 1_相关新闻

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 迪娜·索瑞斯·温特教...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 迪娜·索瑞斯·温特教...

 • 迪娜·索瑞斯·温特教...

 • 迪娜·索瑞斯·温特教...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 路易吉·马尔曹拉教授...

 • 迪那· 索瑞斯·温特教...